Kotitalous­vähennys siivoustöistä vuonna 2020

25.07.2020 | Ajankohtaista

Paljon kotitalousvähennys on siivouksesta?

Kotisiivouksen kotitalousvähennys on merkittävä etu, sillä voit tehdä verotuksessa 40 % vähennyksen.

Paljon kotitalousvähennys on vuonna 2020?

Kotona teetetyn työn kustannukset voi osittain vähentää verosta. Vähennys on henkilökohtainen. Vähennyksen enimmäismäärä vuonna 2020 on 2 250 euroa henkilöä kohden ja omavastuu 100 euroa. Vähennys myönnetään sinä vuonna, jona palkka, palkan sivukulut tai työkorvaus on maksettu.

Kuka on oikeutettu kotitalousvähennykseen?

Kotitalousvähennyksen saa henkilö, joka maksaa asunnossaan tehdystä tavanomaisesta kotitaloustyöstä tai asuntonsa kunnossapidosta taikka perusparannuksesta palkkaa tai työkorvausta. Työkorvaukseksi sanotaan yritykselle tai yrittäjänä toimivalle yksityiselle henkilölle sekä esimerkiksi yleishyödylliselle yhteisölle maksettua palkkiota. Vähennystä ei myönnetä asunto-osakeyhtiölle, muulle yhteisölle tai yritykselle.

Voiko puolisot saada kotitalousvähennystä samasta työstä?

Puolisoista 2 250 euron vähennyksen voi saada kumpikin erikseen. Vähennys jaetaan puolisoille siten kuin he ovat sitä ennen verotuksen päättymistä vaatineet. Jos vähennystä tai osaa siitä ei voi vähentää sitä vaatineen puolison veroista, loppuosa vähennetään toisen puolison veroista.

Lisätietoja löydät Verottajan www-sivuilta klikkaamalla tästä ja veroselvityslomakkeen löydät klikkaamalla tästä. 

Ps. Voit laskea aika-arvion kotisi siivoukselle siivouslaskurimme avulla! Klikkaa tästä siirtyäksesi siivouslaskuriimme.